Вы используете гостевой доступ (Вход)
 
 
Главная  |  Новости  |  Библиотека  |  Словари  |  Учебники  |  Статьи  |  Тесты
 
СӨЙЛӘМ

СҮЗ.

 

Сүзләр нәрсәләрне белдерә?

Сүзләр нәрсәләрдән ясала?

 

Предмет һәм сүз.

٭ Кешеләрне, әйбер, үсемлек һәм хай­ваннарны без предметлар дип атарбыз.

 

22. Рәсемнәрне карап чык. Предметларның исемнәрен әйт.

 

 

Син әйткән сүзләр нәрсәләрне белдерәләр? Шул  сүзләрнең  кайсы кем?,   кайсы нәрсә?  соравына җавап була?

 

Хәрәкәт һәм сүз.

٭ Эшләү,   йөрү,  очу,   йөзү,  үсү барысы да хәрәкәт итү була.

 

23. Рәсемнәргә кара.  Һәр предметның хәрәкәтен белдергән сүзләрне әйт.

Менә   шулай:  себерә, чаба, ...

 

 

Син әйткән сүзләр предметларның нәрсә­ләрен белдерәләр?

 

24. Күп нокталар урынына предметлар­ның хәрәкәтен белдергән сүзләрне яз.

 

1.   Ат чаба. Балык .... Карлыгач ....Елан ... .

2.   Яңгыр   ява.     Җил ... .    Су ... .Үлән ... .

 

Боларның җөмлә булуын аңлат.  Алар нәрсәләрне белдерәләр?

 

25. Хәрәкәтне белдергән сүзләргә карап, предметны белдергән сүзләрне тап һәм җөмлә итеп яз.    

 

... укыта. ... дәвалый.   ... укый.

 

Һәр җөмләдә предметны белдергән сүзләр астына — бер, хәрәкәтне белдергән сүзләр астына ике сызык сыз.

Предметны белдергән сүзләр нинди сорауга җавап булалар?

 

Билге һәм сүз.

٭ Төс, тәм, күләм, форма кебек сый­фатлар предмет билгесе була.

 

26. Карандашларны парлап чагыштыр. Аермалы билгеләрен әйт.

Менә   шулай: озын карандаш кыска карандаш, ...

Сүзләрне укы.

 

 

озын кыска, юан нечкә, кызыл—кара

 

      Бу сүзләр нәрсәләрне белдерәләр: предметларнымы, хәрәкәтнеме, әллә предметларның билгеләренме?

Рәсемнәр тәртибендә, билгеләрен күрсәтеп, предметларның исемнәрен яз.

Үрнәк:  озын карандаш, ...

 

27. Төсле карандашларның билгеләрен әйт. Чәчәкләрнең билгеләрен әйт. Алмаларның билгеләрен әйт.

Бу сүзләр предметларның нәрсәләрен бел­дерәләр?

Алар кайсы сорауга җавап булалар?

 

28. Укы. Предметны, хәрәкәтне, билгене белдергән сүзләрне тап.

 

сары, казу, абый, яшел, биек, си­керү, язу, сыер, борчак, үсү, зур, бала

 

Түбәндәге тәртиптә сайлап яз.

Предметны белдергән сүзләр: ...

Хәрәкәтне белдергән сүзләр: ...

Билгене белдергән сүзләр: ...

 

Предметны белдергән сүзләр кайсы сорау­ларга җавап була?

Хәрәкәтне белдергән сүзләрнең сорауларын әйт.

Билгене белдергән сүзләргә сораулар куй.

 

 

Аваз һәм сүз.

 

29. Рәсемдәге һәр предметның исемен әйт. Һәр сүзнең ничә һәм нинди авазлардан торга­нын, схемаларга карап, күңелдән билгелә.

 

 

 

Кыска сүз ничә авазлы була?

Озын сүз ничә авазлы була?

Сүзләр нәрсәләрдән ясала?

 

30. Җөмләләрне укы. Сүзләрдәге авазлар санын хәрефләренә карап билгелә.

 

Башыңны и! Керләрне у!

 

Күчереп яз. Бер авазлы сүзләр астына сыз.

Сүзләр нәрсәләрдән ясала?

Иң кыска сүз ничә авазлы була?

 

Сүзләр авазлардан ясала.

Иң кыска сүз бер авазлы була.

 

 

31. Сөйләмне җөмләләргә аерып укы. Күчереп яз.

 

суык кыш килде көчле җил дулады бөтен җирне кар басты урамнарда көрт өелде   кешеләр кар көрәргә чыктылар

 

Бу сөйләмдә ничә җөмлә бар? Һәр җөмлә ничәшәр сүздән төзелгән? Соңгы җөмләдәге сүзләр ничәшәр аваздан ясалган?

 

1.     Сөйләм нәрсәләрдән ясала? Иң кыска сөйләмдә ничә җөмлә була?

2.     Җөмлә нәрсәләрдән төзелә? Иң кыска җөмләдә ничә суз була?

3.     Сүзләр нәрсәләрдән ясала? Иң кыска сүз ничә авазлы була?

1. Сөйләм, җөмлә, сүз
2. Авазлар һәм хәрефләр
3. Иҗекләр
4. Сөйләм авазларын язуда хәрефләр белән күрсәтә белү һәм сүздәге хәрефләрне дөрес уку
5. Сүз төркемнәреГлавная | Новости | Библиотека | Словари | Учебники | Статьи | Тесты

© 2005-2018 Татарская Виртуальная Гимназия
© 2005-2010 Городской Информационно Диагностический Центр

Рейтинг@Mail.ru Kitap.net.ru Tatar.com.ru ^ ^