Вы используете гостевой доступ (Вход)
 
 
Главная  |  Новости  |  Библиотека  |  Словари  |  Учебники  |  Статьи  |  Тесты
 
UQU KİTABI 2 KLASS
TUĞAN İLEM, TUĞAN TELEM, İŅ QADERLEM SEZ MİNEM!
Altın bezneņ cir.
Baqça bezneņ il,
Altın bezneņ cir.
Cirgә tezlәnep,
Çәçәk өzdem min.
Minem şul çaqta
Cirne qoçaqlap
Űbәsem kilde,—
Sıymıy qoçaqqa.
Yөrәkkә sıydı,
Tuyğançı sөydem:
«Yөrәgemdә qal
Mәņgegә!» — didem.
Bari Rәxmәt.
1. Nindi cirne «altın cir» dip әytep bula?
2. İlne baqça itәr өçen nәrsә eşlәrgә kirәk?
Tuğan il.
Tuğan il ul — altın arışlar,
Tuğan il ul — zifa qamışlar,
Tuğan il ul — irken bolınnar,
Bolınnarda nәni qolınnar.
Tuğan il ul — zәņgәr diņgezlәr,
Tuğan tufraq, űskәn nigezlәr.
Tuğan ildә barıbız bertuğan,
Bik qaderle bezgә ul şuņa.
Tuğan il ul bula ber genә,—
Tuğan ilneņ qaderen bel genә!
Zәkiya Tufaylowa.
1. Tuğan il nәrsәlәr ul? Sanap kűrsәtegez.
2. Şiğır’ yulları kűbesençә nindi sűzlәrdәn başlana?
3. Ni өçen bez űz ilebezne Tuğan il dip atıybız?
Tuğan telem.
Dөn’yada iņ-iņ matur il
Ul — minem tuğan ilem.
Dөn’yada iņ-iņ matur tel
Ul — minem tuğan telem.
«Balam!» — diep, tuğan teldә
Endәşә miņa әtkәm.
«Әniem!» — dip, әnkәemә
Min tuğan teldә әytәm.
Tuğan telemdә sөylәşep
Yaşim min tuğan ildә.
«Tuğan il» digәn sűzne dә
Әytәm min tuğan teldә.
İņ izge xislәremne min
Tuğan teldә aņlatam.
Şuņa kűrә tuğan telne
Xөrmәtlim min, yaratam.
Ence Mөeminowa.
1. Şiğır’ne sәnğat’le itep uqığız.
2. Bala, әti, әni sűzlәren şiğır’dәgeçә әytep kűrsәtegez.
3. Tuğan tel turında sez tağın nindi şiğır’lәr belәsez?
Cirdә miņa ni kirәk?
Cirdә miņa ni kirәk?
Әti dә әni kirәk!
Cirdә miņa ni kirәk?
Bez yaşәgәn өy kirәk!
Әti dә әni kirәk,
Bez yaşәgәn өy kirәk!
Cirdә miņa ni kirәk?
Әllűkile kөy kirәk!
Cirdә miņa ni kirәk?
Tuqay tuğan tel kirәk!
Әllűkile kөy kirәk,
Tuqay tuğan tel.kirәk!
Cirdә miņa ni kirәk?
Tuğan-űskәn il kirәk!
Cirdә miņa ni kirәk?
Mәņge imin Cir kirәk!
Tuğan-űskәn il kirәk,
Mәņge imin Cir kirәk!
Şәűkәt Ğaliew.
1. «Tuqay tuğan tel kirәk» digәn cөmlәne sez niçek aņlıysız?
2. Keşegә әti-әnise, tuğan yortı, tuğan tele, milli moņnar, tuğan-űskәn ile, tınıçlıq kirәklegen kűrsәtkәn yullarnı aerım uqığız
3. Şiğır’ne yatlağız.Главная | Новости | Библиотека | Словари | Учебники | Статьи | Тесты

© 2005-2020 Татарская Виртуальная Гимназия
© 2005-2010 Городской Информационно Диагностический Центр

Рейтинг@Mail.ru Kitap.net.ru Tatar.com.ru ^ ^