Вы используете гостевой доступ (Вход)
 
 
Главная  |  Новости  |  Библиотека  |  Словари  |  Учебники  |  Статьи  |  Тесты
 
ӘDӘBİӘT 9 KLASS
 
XIX YӨZ ӘDӘBİӘTI
 
Rus-fransuz suğışı bәyete*
 
Mendem tawnın başına, atım1 yazdım taşına;
Bu fransuz azğan ikәn űzeneņ ğәziz başına.
 
Fransuzlar kilep kergәn Mәskәw digәn qalağa,
Bezneņ ğaskәr kilgәçten, alar qaçtı dalağa.
 
Armiәne cıydırıp, saylap-saylap aldılar,
Bez suğışqa kergәndә, quanışıp qaldılar.
 
Dűrt-biş kerdek suğışqa, qannar bildin aqtılar,
Suğışlarnı betergәç, bezgә medal’ taqtılar.
 
Fransuznıņ atları bar da yefәk tışawlı,
Fransuznıņ soldatları әfisәrgә oxşawlı.
 
Tirәn sunın eçendә ozın-ozın qamışı,
Unike patşa eçendә ber fransuz tawışı.
 
Napoleonğa tәxet kirәk, űz cirenә sıymağan,
Bez mәskәwgә kergәçten, ul da űzen sınağan.
 
Fransuzlar monda kilgәç, tanıdılar űzlәren,
Unda-başkort, sulda-tiptәr2, tabalmıydır ezlәren.
 
Fransuznıņ illәre, tűgәrәk ikәn kűllәre,
Fransuzlarnı quğanda, űttek bez kűp illәrne.
 
Fransuznıņ atları qırın cirdә dulıydır,
Başkort belәn tiptәrlәr fransuznı turıydır.
 
Başkort, tiptәr uqları, turı bәrә kűplәre,
Bez suğışta kűrgәnnәr әle monda betmәde.
 
Mәskәwgә dә kerdek bez, Napoleonnı kűrdek bez,
Fransuznı ciņgәndә cir cimerep yөrdek bez.
 
Fransuznı qudıq bez, űz ilenә sөrdek bez,
Fransuzlarnı quğanda, kűp sularnı yөzdek bez.
 
Napoleonnıņ eşlәpәse qanğa taplanğan ide,
Bez suğıştan qaytqanda, illәr şatlanğan ide.
 
Bu bәyetne yazğan çaqta, qәlәmnәr qamış ide,
Өygә kersәņ, tışqa çıqsan, şatlıqlı tawış ide.
_________________________
* Bәyet qısqartıp alındı.
1 Atım – isemem.
2 Tiptәr dip elekke Ufa ğűbernasında (Başkortostan) yәşәgәn tatarlarnı atağannar.
XIX yөz әdәbiәtı
 
Űze turında
Tuğan il
Sәyәxәtlәrdәn qaytqanda
Әsirlekkә tөşkәn dustı – qazıy turında uylanu
Mөnacәt
"Bөten dөnyә bәnem bulsa..."
Әbelmәnixneņ "Tәndә canım..." şiğerenә
"Hay, nә oyersәn?!."
"Bu sűze kәğәzgә yazmaq kirәkder"
Mulla belәn abıstay
Onıtmam sez nadannarnı!
Sәxipcamalğa
Bu xәsrәtlәr betәr mikәn?
"İgen ikmәk..."
Şihabetdin Mәrcani turında
Borınğı Bolgar turında
Qazan hәm anıņ xalqı turında
Faslı qış
Qayğı
"Kөn dә ızğış..."
Әlәk
Saran bay
"İņ әwwәl kirәk nәrsә..."
"Bireldem min yaş’legemdә..."Главная | Новости | Библиотека | Словари | Учебники | Статьи | Тесты

© 2005-2019 Татарская Виртуальная Гимназия
© 2005-2010 Городской Информационно Диагностический Центр

Рейтинг@Mail.ru Kitap.net.ru Tatar.com.ru ^ ^