Вы используете гостевой доступ (Вход)
 
 
Главная  |  Новости  |  Библиотека  |  Словари  |  Учебники  |  Статьи  |  Тесты
 
Татарская Виртуальная Гимназия: ӘДӘБИЯТ

ӘДӘБИЯТ
11 нче сыйныф


LAT | CYR


Артка | Китапның башына | Алгаа) «Идегәй — рәнҗетелгәннәрне һәм изелгәннәрне яклаучы»;
ә) «Норадынның холкы, хаталары һәм уңай яклары»;

б) «Туктамыш — мәрхәмәтсез һәм гадел булмаган хан»;
в) «Субра — халык чичәне» һ. б.
4. Әсәрдә тартыш нәрсә өчен бара? (Конфликтны билгеләгез.)
5. Трагедиядәге вакыйгаларны үзара охшашлыклары буенча
төркемләгез. Гади халык тормышын чагылдырган төркемгә кайсы
пәрдәләрне һәм сәхнә күренешләрен кертергә була?

6. Әсәрдән сәнгатьле детальләр һәм образлар табып күрсәтегез,
аларның мәгънәсен һәм билгеләмәсен аңлатыгыз.

Трагедия —кискен конфликтка корылган, көчле рухлы геройларга ия булган драматургия әсәре, жанр төре. Аның үзәгендә, гадәттә, гомумкешелек кыйммәтләре һәм югары идеаллар өчен көрәшүче герой яки геройлар образлары тора. Мәсәлән, Ф. Бурнашның «Таһир—Зөһрә» трагедиясендә мәхәббәтләренең җиңүе, шуның белән кешенең хөрлеген раслау өчен үлемгә барган яшьләр үзәккә куелган. «Идегәй»дә халыкның азатлыгы, хәвефсез яшәве, ханның мәрхәмәтсез тәртипләрен юкка чыгару өчен көрәшкә күтәрелгән кеше баш каһарман итеп алынган.
Көчле һәм кискен конфликтка кергән үзәк герой (яки геройлар) я тарихи-иҗтимагый сәбәпләр, яки характерларының ныклы һәм бербөтен булуы, идеалларына ахыргача бирелгәнлекләре белән үләргә тиеш булалар. Һәлакәтләрен белсәләр дә чигенмиләр. Шуңа күрә дә мондый әсәрләрдә конфликт фаҗигале төсмер йөртә, «трагик конфликт» дип атала. Еш кына геройларның үлеме ниндидер хата адымнарына, ялгышуларына бәйле була. Мәсәлән, Идегәйнең Нора-дынга һәм Нугайбигә беркатлы ышануы — шундый ялгышларның берсе, трагик хата.
Трагедияләргә гади драма әсәреннән үзгәлекле стиль хас. Еш кына андый әсәрләрдә я югары купшы стиль («Таһир— Зөһрә»), яки күтәренке рухлы стиль («Спартак»), яисә дастаннардан килә торган, поэтик бизәкләр белән баетылган стиль («Идегәй») хас. Олы язмышларны сурәтләгән, ил-халык тормышы белән бәйле мәсьәләләр күтәргән, кешелекнең якты хыялларына тугрылык саклаган геройларны олылаган трагедия әсәрләре укучыга һәм тамашачыга тирән фикерләр алып киләләр, көчле тәэсир ясыйлар.

Артка | Китапның башына | Алга

 

КАЗАН • «МӘГАРИФ» НӘШРИЯТЫ 2005
Главная | Новости | Библиотека | Словари | Учебники | Статьи | Тесты

© 2005-2020 Татарская Виртуальная Гимназия
© 2005-2010 Городской Информационно Диагностический Центр

Рейтинг@Mail.ru Kitap.net.ru Tatar.com.ru ^ ^