Вы используете гостевой доступ (Вход)
 
 
Главная  |  Новости  |  Библиотека  |  Словари  |  Учебники  |  Статьи  |  Тесты
 
Татарская Виртуальная Гимназия: ТАТАР ТЕЛЕ

ТАТАР ТЕЛЕ
Д.Г. Тумашева, Ф.Ю. Юсупов, К.З. Зиннәтуллина, Б.М. Мифтахов


LAT | CYR


Артка | Китапның башына | Алга 
1. Эшне, хәрәкәтне яки хәлне белдереп, нишли? нишләде? нишләгән? нишләр? нишләячәк? кебек сорауларга җавап булган мөстәкыйль сүз төр­кеме фигыль дип атала.
2. Фигыль заман, зат-сан, барлык-юклык белән төрләнә торган сүз төркеме.
3.  Фигыльләр җөмләдә күбрәк хәбәр булып килә.
16. Фигыльнең башлангыч формасы. Барлык-юклык төре
 
1.  Сүзнең тамыры дип нәрсәгә әйтәбез? Тамыр нигезле фи­гыльләргә мисаллар китерегез.
2.  Сүзнең нигезе дип нәрсәгә әйтәбез? Нинди нигезле фи­гыльләр була?
3.  Югарыдагы күнегүдән алынган мисалларда нигезне һәм кушымчаларны табыгыз. Тамыр, ясалма, тезмә нигезле фигыль­ләрне аерып күрсәтегез.
 
яна (ян-)
йокыга китә (йокыга кит-)
уяна (уян-)
ачам (ач-)
килеп керде (килеп кер-)
йокламагансың (йокла-)
тынычсызланалар (тынычсызлан-)
 
Тамыр нигезле фигыльләр: ян-, уян-, ач-.
Ясалма нигезле фигыльләр: йокла-, йок(ы)-ла, ты­нычсыз-лан-.
Тезмә нигезле фигыльләр: йокыга кит-, килеп кер-.
 
1.  Фигыльнең тамыр, ясалма яки тезмә нигезе аның башлангыч формасы була, чөнки барлык мө­нәсәбәт кушымчалары билгеле тәртиптә шуңа ялга­на: ян-а (заман), йокла-ма (юклык), ал-ган (заман), ал-сын (зат-сан), йокыга кит-ә (заман).
2.  Фигыльнең формасы аның лексик мәгънәсен белдерә.

Артка | Китапның башына | Алга

 

КАЗАН • «МӘГАРИФ» НӘШРИЯТЫ
Главная | Новости | Библиотека | Словари | Учебники | Статьи | Тесты

© 2005-2019 Татарская Виртуальная Гимназия
© 2005-2010 Городской Информационно Диагностический Центр

Рейтинг@Mail.ru Kitap.net.ru Tatar.com.ru ^ ^