¬ы используете гостевой доступ (¬ход)
 
 
√лавна€  |  Ќовости  |  Ѕиблиотека  |  —ловари  |  ”чебники  |  —татьи  |  “есты
 
“атарска€ ¬иртуальна€ √имнази€: TATAR TELE

TATAR TELE
D.G. Tumaşewa, F.Yu. Yusupow, K.Z. Zinnәtullina, B.M. Miftaxow


LAT | CYR


Artka | Kitapnıñ başına | Alga1. Garәp çifrları un bilge belәn eş itә, һәm şular yardәmendә telәsә nindi san kürsәtelә: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.
2. Rim çifrları nibarı cide bilge belәn kürsәtelә: I, V, X, L, C, D, M. Şuşı bilgelәr yardәmendә dürt
meñgә kadәr bulgan sannar kürsәtelә. Monıñ өçen alar tөrleçә tezelep birelәlәr: I Ч 1, II (rәttәn kilgәn ike ber) Ч 2, III Ч 3, IV (biş aldınnan berle kilü belәn) Ч 4, V Ч 5, VI (biş artınnan ber өstәlü yardәmendә) Ч 6, VII, VIII, IX (un aldınnan ber kuelu) Ч 9, X Ч 10, XI (un artına ber өstәlü) Ч 11, XII Ч 12, XIII Ч 13, XIV (unnan soñ dürt çifrın kuyu) Ч 14, XV Ч 15, XVI Ч 16, XVII Ч 17, XVIIIЧ 18, XIX Ч 19, XX (ike unnı yanәşә kuyu) Ч 20, XXX (өç unnı rәttәn urnaştıru) Ч 30.
Ber ük bilge rәttәn өç tapkırdan artık kuelmıy. Şuña kürә, kırıkka citkәç, 50 sanı bilgesen Ч L ne faydalanalar: XL (ille aldınnan un çifrı kuela, bu ille sanınnan unga kimrәk digәn süz) Ч 40, XLI Ч 41, XLII Ч 42..., XLIX Ч49, L Ч 50, LI Ч51, LII Ч 52..., LX Ч 60, LXX Ч 70, LXXXЧ 80, LXXXIX Ч 89.
Inde 90 nı belderü өçen, tagın yaña bilge C (yөz) kullanıla: XC (yөz un sanına kim) Ч 90, XCI Ч 91, C Ч 100; CI Ч 101, CX Ч 110, CXX Ч 120, CXXX Ч 130, CXL Ч 140, CL Ч 150, CLX Ч 160, CLXXXIX (yөz + ille + utız + tugız) Ч 189, XCC (ike yөzdәn unga kim) Ч 190, CCX Ч 210, CCCXL Ч 340, CCCLXXXIX (өç yөz + ille + utız + tugız) Ч 389.
Monnan soñ 400 ne yazu maksatında D (500) bilgese yardәmgә kilә: CD (biş yөzdәn ber yөzgә kimrәk) Ч 400, CDXXXIX Ч 439, CDL Ч 450, CDLXXXIXЧ 489, XD Ч 490; DI Ч 501; DL Ч 550, DLXXXIX Ч 589, DXC Ч 590, DCCC Ч 800.
Alga taba 900 ne kürsәtü өçen, tagın yaña bilge M (1000) alına: XCM (tugız yөzdәn unga kim) Ч 890, XCMI Ч 891, CM Ч 900, M Ч 1000, ML Ч 1050, MCCC Ч 1300, MCD Ч 1400, MB Ч 1500, MDCCC Ч 1800, MCM Ч 1900, MM Ч 2000, MMC Ч 2100.

Rim çifrlarınıñ tөp bilgelәre:

IЧ1, X Ч 10, C Ч 100, M Ч 1000
V Ч 5, L Ч 50, D Ч 500
tmp1F3-1.jpg

Artka | Kitapnıñ başına | Alga

 

KAZAN Х ЂMӘGARIFї NӘŞRIYaTI
√лавна€ | Ќовости | Ѕиблиотека | —ловари | ”чебники | —татьи | “есты

© 2005-2019 “атарска€ ¬иртуальна€ √имнази€
© 2005-2010 √ородской »нформационно ƒиагностический ÷ентр

–ейтинг@Mail.ru Kitap.net.ru Tatar.com.ru ^ ^