Вы используете гостевой доступ (Вход)
 
 
Главная  |  Новости  |  Библиотека  |  Словари  |  Учебники  |  Статьи  |  Тесты
 
Татарская Виртуальная Гимназия: БИОЛОГИЯ

БИОЛОГИЯ
В.Б. Захаров, Н.И. Сонин


LAT | CYR


Артка | Китапның башына | АлгаЮГАРЫ ТӨЗЕЛЕШЛЕ ҮСЕМЛЕКЛӘР АСПАТШАЛЫГЫ
 
Югары төзелешле үсемлекләр, түбән төзелешлеләрдән аермалы буларак, ачык күренеп торган тукымалардан тора: ор­ганизмның үсүен тәэмин итүче ясалгы тукыма; япма тукыма; туклыклы матдә­ләрне, су һәм фотосинтез продуктларын күчерүне тәэмин итүче үткәргеч ту­кыма; механик, яки терәк тукыма; бүлеп чыгару, яки секретор һәм төп (шул исәптән туплаучы) тукымалар.
Югары төзелешле үсемлек тукыма­лары органнарны барлыкка китерәләр: вегетатив органнар тамыр, сабак һәм яфрак, шулай ук үрчүдә катна­шучы репродуктив органнар, мәсәлән, споралар өлгерү урыны булган споран­гийлар яки ябык орлыклы үсемлек­ләрдә чәчәкләр һәм җимешләр. Өстә­венә, барлык югары төзелешлеләрнең ата һәм ана репродуктив органнары күп күзәнәкле.
Югары төзелешле үсемлекләрнең үзенчәлекле билгесе: аларда индивиду­аль үсеш эмбриональ (яралгы чоры) һәм постэмбриональ (яралгыдан соң­гы) периодларга бүленә.
 
Югары төзелешле үсемлекләр аспат­шалыгы ике зур төркемне берләштерә: споралылар һәм орлыклыларны. Спо­ралы үсемлекләргә Мүксыманнар, Пла­унсыманнар, Наратбашсыманнар һәм Абагасыманнар керә.
Споралыларның төп үзенчәлекле бил­гесе булып, аларда тукымаларның, ор­лыклылардагы кебек, функциясе буенча ачык аерылмавы һәм споралар ярдә­мендә җенессез юл белән үрчүе тора. Споралыларның җенси үрчүе сулы ти­рәлек белән бәйләнгән, чөнки аларда аталану су тамчысында бара.
Орлыклы үсемлекләр ике бүлекне үз эченә ала: Ачык орлыклы һәм Ябык орлыклы (Чәчәкле) үсемлекләрне. Алар җенси юл белән орлыктан үрчиләр, ә җенессез үрчү тән өлешләре белән — вегетатив юл белән тормышка аша. Ор­лыклы үсемлекләрдә тукымаларның функциясе буенча аерылуы (специал­ләшүе) нык үсеш алган: алар ачык кү­ренеп торган органнар системаларын — бәбәк һәм тамыр системаларын барлык­ка китерәләр.

Артка | Китапның башына | Алга

 

КАЗАН • «МӘГАРИФ» НӘШРИЯТЫ
Главная | Новости | Библиотека | Словари | Учебники | Статьи | Тесты

© 2005-2019 Татарская Виртуальная Гимназия
© 2005-2010 Городской Информационно Диагностический Центр

Рейтинг@Mail.ru Kitap.net.ru Tatar.com.ru ^ ^