Вы используете гостевой доступ (Вход)
 
 
Главная  |  Новости  |  Библиотека  |  Словари  |  Учебники  |  Статьи  |  Тесты
 
Татарская Виртуальная Гимназия.:: Алгебра 8 (cyr_) [148.html]
Алгебра 8
Макарычев Ю.Н.
LAT | CYR

Артка | Эчтәлек | Алга

Нәтиҗә

▀ Әгәр а һәм b уңай саннар, ә а < b булса,  > була.

а < b тигезсезлегенең ике кисәген дә уңай аb са­нына бүләбез: > . Вакланманы кыскартып,

< ны, ягъни  >  ны табабыз.○

Тигезсезлекләрнең үзлекләрен файдалануга мисаллар китерик.

Мисал.

Ягы 54,2 < а < 54,3 (миллиметрларда) булган ти­гезьяклы өчпочмакның периметрын табыйк.

          ►Ягы а булган тигезьяклы өчпочмакның перимет­ры Р = 3а формуласы буенча исәпләнә. 54,2 < а һәм

а < 54,3 тигезсезлекләренең ике кисәген дә 3 кә тапкырлыйбыз һәм нәтиҗәне икеле тигез­сезлек рәвешендә язабыз:

54,2 • 3 < 3а <54,3 • 3,       162,6 < 3а < 162,9.

Димәк, бирелгән өчпочмакның периметры 162,6 мм дан зуррак, ә 162,9 мм дан кечерәк була. ◄

Күнегүләр

729. Координаталар турысы сызыгыз һәм, а<b, с>b, с <d, а> е булса, координаталары а, b, с, d һәм е булган нокталарның әлеге турыда якынча ничек урнашуларын күрсәтегез.

730. т, п, р һәм q — ниндидер саннар, шуның белән бергә, т>р, п> т, п<q булсын, р һәм п, р һәм q, q һәм т саннарын чагыштырыгыз. Саннарны чагыштырганда координаталар турысыннан файдаланыгыз.

731. а<b икәне билгеле. Мөмкин булса, а һәм b+1; а-3 һәм b; а - 5 һәм b + 2; а + 4 һәм b - 1 саннарын чагышты­рыгыз.

732.  а)  а-3>b-3 һәм b > 4;               в) 7а > 7b һәм b >

         б)  а-8>b-8 һәм а < -12;      г) -2а > -2b һәм b < -

тигезсезлекләренең дөрес икәне билгеле, а һәм b нинди саннар (уңай, тискәре) булыр?

733. Тигезсезлекләрнең үзлекләреннән файдаланып,

        а)  18 >-7 тигезсезлегенең ике кисәгенә дә -5 санын; 2,7 санын; 7 санын кушудан;

        б)  5 > -3 тигезсезлегенең ике кисәгеннән дә 2 санын; 12 санын; -5 санын алудан;

        в)  -9 < 21 тигезсезлегенең ике кисәген дә 2 гә; -1 гә; -гә тапкырлаудан;

        г)  15 > -6 тигезсезлегенең ике кисәген дә 3 кә; -3 кә; -1 гә бүлүдән килеп чыккан дөрес тигезсезлекне языгыз.

734.   а < b икәне билгеле. Тигезсезлекләр үзлегеннән файдала­нып,

а)  бу тигезсезлекнең ике кисәгенә дә 4 санын кушкач;

б)  бу тигезсезлекнең ике кисәгеннән дә 5 санын алгач;

в)  бу тигезсезлекнең ике кисәген дә 8 гә тапкырлагач;

г)  бу тигезсезлекнең ике кисәген дә  гә бүлгәч;

д)  бу тигезсезлекнең ике кисәген дә -4,8 гә тапкырлагач;

е)  бу тигезсезлекнең ике кисәген дә -1 гә бүлгәч, килеп чыккан дөрес тигезсезлекне языгыз.


Артка | Эчтәлек | Алга

КАЗАН «МӘГАРИФ» НӘШРИЯТЫ, 2004Главная | Новости | Библиотека | Словари | Учебники | Статьи | Тесты

© 2005-2019 Татарская Виртуальная Гимназия
© 2005-2010 Городской Информационно Диагностический Центр

Рейтинг@Mail.ru Kitap.net.ru Tatar.com.ru ^ ^