Вы используете гостевой доступ (Вход)
 
 
Главная  |  Новости  |  Библиотека  |  Словари  |  Учебники  |  Статьи  |  Тесты
 
Татарская Виртуальная Гимназия.:: Алгебра 8 (cyr_) [9.html]
Алгебра 8
Макарычев Ю.Н.
LAT | CYR

Артка | Эчтәлек | Алга

               

/ бүлек

Рациональ вакланмалар

        §  1 Рациональ вакланмалар һәм аларның үзлекләре

1.Рациональ аңлатмалар

VII сыйныф курсында без бөтен аңлатмаларның, ягъни саннардан һәм үзгәрешлеләрдән кушу, алу һәм тапкырлау, шулай ук нульдән үзгә булган санга бүлү гамәлләре ярдәмендә төзелгән аңлат­маларның рәвешүзгәртүе белән шөгыльләндек. Мәсәлән,

2 b , т3 + п3 ,(х - у)(х2 + у2),    

 

аңлатмалары бөтен аңлатмалар була.

Бөтен аңлатмалардан аермалы буларак

           

аңлатмалары кушу, алу һәм тапкырлау гамәллә­реннән тыш үзгәрешлеле аңлатмага бүлү гамәлен эченә алалар. Андый аңлатмаларны вакланмалы аңлатмалар дип атыйлар.

Бөтен һәм вакланмалы аңлатмаларны рацио­наль аңлатмалар дип атыйлар.

Бөтен аңлатманың үзенә кергән үзгәрешлеләрнең теләсә нинди кыйммәтләрен алганда да мәгънәсе саклана, чөнки бөтен аңлатманың кыйммәтен табу өчен, һәрвакыт эшләп була тор­ган гамәлләр кулланыла.

Үзгәрешлеләрнең кайбер кыйммәтләре өчен вакланмалы аңлатманың мәгънәсе булмаска да

мөмкин. Мәсәлән, 10 +аңлатмасының а = 0 бул­ганда, мәгънәсе юк. а ның барлык башка кыйм­мәтләрен биргәндә, бу аңлатманың мәгънәсе бар. х һәм у үзгәрешлеләре ху булырлык кыйммәт-

ләр алганда  аңлатмасының мәгънәсе бар. Үзгәрешлеләрнең аңлатманың мәгънәсе булыр­лык кыйммәтләрен үзгәрешлеләрнең мөмкин саналган кыйммәтләре дип атыйлар.

Санаучысы һәм ваклаучысы күпбуыннар бул­ган вакланма рациональ аңлатманың аерым бер төре булып тора. Андый вакланмаларны рацио­наль вакланмалар дип атыйлар.


Артка | Эчтәлек | Алга

КАЗАН «МӘГАРИФ» НӘШРИЯТЫ, 2004Главная | Новости | Библиотека | Словари | Учебники | Статьи | Тесты

© 2005-2019 Татарская Виртуальная Гимназия
© 2005-2010 Городской Информационно Диагностический Центр

Рейтинг@Mail.ru Kitap.net.ru Tatar.com.ru ^ ^