()
 
 
  |    |    |    |    |    |  
 
.:: Algebra 8 (lat_) - 168.html
Algebra 8
Makarıçew Yu.N.
LAT | CYR

Artka | Eçtәlek | Alga

IV bülekkә өstәmә künegülәr

11 nçe paragraFka

846. t- p aerması

a) (-2,7)15; b) (-3,1)36 nә tigez ikәne bilgele, t һәm p sannarın çağıştırığız.

847. Tigezsezlekne isbatlağız:

a) (6u - 1)(y+ 2) < (3u + 4)(2u + 1);

b) (3u - 1)(2y + 1) > (2u - 1)(2 + 3u).

848. a nıñ telәsә nindi kıymmәte өçen tigezsezlek dөresme:

a) (a - 8)2 > 0; w) -a2 - 2 < 0; d)(5-a)2≥0;

b) a2 + 1 > 0; g) -a2 < 0; e) -(a - 3)2 ≤0?

849. Tigezsezlekne isbatlağız:

a) (x + 1)2 ≥ 4x; w) 4(x + 2) < (x + 3)2 - 2x;

b) (3b + 1)2 > 6b; g) 1 + (t + 2)2 > 3(2m - 1).

850. Tigezsezlekne isbatlağız:

a) a2 + b2 + 2 ≥ 2(a + b); b) a2 + b2 + s2 + 3 ≥ 2(a + b + s).

851. a > 3 bulganda,

añlatmasınıñ kıymmәte tiskәre ikәnen isbatlağız.

852. u> 1 bulganda,

añlatmasınıñ kıymmәte uñay ikәnen isbatlağız.

853. Kater kaysı oçrakta yulda kübrәk bulır: elga ağımı buença 20 km, ağımga karşı 20 km bargandamı әllә akmıy torgan suda 40 km bargandamı?

854. Өçpoçmaknıñ yarımperimetrı anıñ һәr yağınnan zurrak ikәnen isbatlağız.

855. Yağı 10 sm bulgan kwadratnıñ mәydanın perimetrı kwadratnıkı kebek ük bulgan telәsә nindi turıpoçmaklık mәydanı belәn çağıştırığız.

856. Өçbuınnan ikebuınnıñ kwadratın aerıp alu yulı belәn, tigezsezlekne isbatlağız:

a) x2 + 2x + 2 > 0; w) a2 + ab + b2≥ 0;

b) u2 - 6u + 10 > 0; g) a2 - ab + b2 ≥0.

857. a > 0 һәm b > 0 bulganda, tigezsezlege dөres ikәnen isbatlağız.

858. a, b, s һәm d nindider sannar, өstәvenә a > b, s <b һәm c>d bulsın, a һәm s, b һәm d sannarın çağıştırığız.

859. a + 5, a-7, a + 1 sannarın üsә baru tәrtibendә urnaştırığız.


Artka | Eçtәlek | Alga

KAZAN «MӘGARÍF» NӘŞRÍYaTI, 2004| | | | | |

2005-2019
2005-2010

@Mail.ru Kitap.net.ru Tatar.com.ru ^ ^