()
 
 
  |    |    |    |    |    |  
 
.:: Algebra 8 (lat_) - 191.html
Algebra 8
Makarıçew Yu.N.
LAT | CYR

Artka | Eçtәlek | Alga

1022. Әgәr

bulsa, xu һәm x : u añlatmalarınıñ kıymmәtlәren tabığız.

1023. ikәne bilgele.

a) (x - u)z; b)(x + u):z

añlatmasınıñ kıymmәten tabığız.

1024. Berençe kosmik tizlek v17,9 km/s. Íkençe kosmik tizlek v2 berençesennәn tapkır zurrak. Íkençe kosmik tizlekne tabığız.

1025. Ülçәmnәre 5,5×4,3 m һәm 5,2×4,6 m bulgan ike bülmәneñ idәnnәren buyar өçen niçә kilogramm buyau kirәk bulır?

1026. Cirneñ atmosFerası nigezdә azot һәm kislorod katnaşmasınnan tora. AtmosFeranıñ gomumi massası 5,16 1015 t. AtmosFera massasınıñ 20,95 % ın kislorod, ә 78,09 % ın azot tәşkil itә. Cir atmosFerasında küpme kislorod һәm küpme azot bar?

1027. Әgәr 2,00 g wodorodta 6,02 1023 molekula bulsa (wodorodnıñ ber molekulası ike atomnan tora), wodorod atomınıñ massası nindi?

1028. Merkuriynıñ massası 3,3∙1023 kg, ә Yupiternıñ 1,90-1027 kg. Yupiternıñ massası Merkuriy massasınnan niçә tapkır zurrak?

1029. Bakta 1,36 m3 su bar. Cılıtkanda anıñ tığızlığı 0,998 t/m3 dan 0,965 t/m3 ga kadәr kimede. Sunıñ külәme küpmegә arttı?

1030. Awtomobil' 60 km/sәg tizlek belәn xәrәkәt itkәn. Awtomobil'neñ kinetik energiyase 2 tapkır artsın өçen, anıñ tizlegen niçә tapkır arttırırga kirәk? (V tizlege belәn xәrәkәt itüçe t massalı cisemneñ kinetik energiyase (E) E = Formulası buença isәplәp çıgarıla.)

1031. Cir өslegeneñ һәr kwadrat santimetrına massası 1,033 kg bulgan һawa baganası basım yasıy. Cir atmosFerasınıñ massası küpme? (Cir өslegeneñ mәydanın S = 4πR2 Formulası buença tabığız, Cirneñ urtaça radiusı R ≈6371,032 km.)

Kabatlau өçen künegülәr

1032. Yakınça kıymmәtneñ absolyut һәm çağıştırma xatasın bәyalәgez:

a) 6,125 102; b) 1,50 10-1; w) 4,6 10-4.

1033. x ka nindi kıymmәtlәr birgәndә, u = -0,2x + 4 Funkçiyase nul'gә әylәnә; uñay kıymmәtlәr ala; tiskәre kıymmәtlәr ala?

1034. Tigezsezleklәr sistemasın çişegez:

1035. Tigezsezleklәrneñ kaysı dөres:


Artka | Eçtәlek | Alga

KAZAN «MӘGARÍF» NӘŞRÍYaTI, 2004| | | | | |

2005-2019
2005-2010

@Mail.ru Kitap.net.ru Tatar.com.ru ^ ^