Вы используете гостевой доступ (Вход)
 
 
Главная  |  Новости  |  Библиотека  |  Словари  |  Учебники  |  Статьи  |  Тесты
 
Татарская Виртуальная Гимназия.:: Әдәбият 9 (cyr_) [120.html]
Әдәбият 9
А.Г. Яхин
LAT | CYR

Артка | Эчтәлек | Алга

                                   МӘКӘРҖӘ БӘЕТЕ (Бәетнең авторы билгесез)

Сезнең өчен дәгелдер бу нәсыйхәт,

Бәнем үзем өчендер бу нәсыйхәт,

Боның берлә үгетләймен үземне,

Гаепкә алмаңыз бәнем сүземне.

Бу дөньяның мисалы бер Мәкәрҗә,

Җыелыр адәм халкы анда барча;

Алырлар анда һәр урын каюсы,

Үзенең халенә лаек камусы[1]

Тырышып бәгъзесе сәүдә кыйладыр,

Үзенең өлешен һәр көн аладыр,

Һәм исраф итмәс анда үзе бер пул[2],

Җыеладыр бәс аңа анда күп пул.

Фикер итеп йөрер ул үз халене,

Урынсыз йиргә сарыф итмәс малыны.

Качан ярминкәсе ахырга йиткәй,

Сөенеп кайтыр ул күп  маллар илә,

(Угыл-кызларына пиш кешләр[3] илә.)

Гаме булмас аның һичбер бурычтан,

Котылыр ул барлык куркынычтан.

Дәхи бәгъзе кешеләр анда бардыр,

Үзенә ул яман юлдашлар алыр,

Бозык эшләрне кылыр ул һәмишә,

Яманлыкта йөрер иртә вә кичә.

Ашап-эчеп улубән мәст сәкран[4]

Орыш-сугыш вә гафләт[5] берлә һәр ан;

Ни өчен килдегене белми һич,

Танымас, бәлкем, ул көндезме йә кич?

Сату-сәүдәдә булмас һич сагышы,

Шуның чөн булмас анда һич табышы.

Качан ярминкәнең ахры йитсә.

Халаек барчасы йортына китсә,

Хисап итеп караса, кала хәйран,

Үзенең кыйлдыкына малыны вәйран[6].

Дия хәсрәт белән мин килмәсәмче,

Чү килдем мин бу эшне кыйлмасамчы.

Бу халь белән ничек кайтып китәем,

Бурычымны нихаль итеп түләем?

Тәмам хәсрәт илә кайтып киләдер.

Җәмәгате аны күреп көядер.

Җәмәгатьләренә һичбер бүләк юк,

Угыл-кызларына һәм күчтәнәч юк.

Бәс имде аңласаң ярминкә хален,

Дәхи сән аңлагыл бу дөнья хален.

Адәм угланнары монда килептер,

Тәмам дөнья алар белән тулыптыр.

Тотыптыр һәрберсе бер ватанны[7],[1] Камусы — һәркайсы.

[2] Пул — акча.

[3] Пиш кешләр — яраклы нәрсәләр.

[4] Улубән мәст сәкран — исереп. 

[5] Гафләт — ваемсызлык.

[6] Вәйран — бетү. 

[7] Ватанны- туган җирне.


Артка | Эчтәлек | Алга

КАЗАН «МӘГАРИФ» НӘШРИЯТЫ, 2004Главная | Новости | Библиотека | Словари | Учебники | Статьи | Тесты

© 2005-2019 Татарская Виртуальная Гимназия
© 2005-2010 Городской Информационно Диагностический Центр

Рейтинг@Mail.ru Kitap.net.ru Tatar.com.ru ^ ^