Вы используете гостевой доступ (Вход)
 
 
Главная  |  Новости  |  Библиотека  |  Словари  |  Учебники  |  Статьи  |  Тесты
 
Татарская Виртуальная Гимназия.:: Әдәбият 9 (cyr_) [121.html]
Әдәбият 9
А.Г. Яхин
LAT | CYR

Артка | Эчтәлек | Алга

Үзенең халенә лаек мәкянне[1],

Вәләкин ул ватан мәңгелек ирмәс,

Аның вәгъдәсене һичберсе белмәс.

Асыл ватан түгелдер бәс бу дөнья,

Гөман итмә минеке дип бу дөнья.

Синең кеби ничәләр үтте-китте,

Ничә шаһлар, нәбиләр үтте-китте.

Бу үлемнән котылмыш кемсә юктыр,

Бәс аны татмаен һич чара юктыр.

Бәс имди фикер кыйлгыл үз халеңне,

Бу дөньяга ни өчен килгәнеңне,

Гыйбадәт кыйлмага килдек Ходага,

Итагать кыйлмага килдек Ходага.

Ни боерса Ходаем аны кыйлгыл,

Нидән тыйса сине — андин тыелгыл.

Юмартлык кыйл, саранлык кыйлмагыл һич,

Әдәплек кыйл, тәкәббер улмагыл һич.

Үлемне һаман яныңда белгел,

Аның иркенә керәсеңне дә белгел.

Халыкның изгелеген күреп ияргел,

Яманнарны күреп гыйбрәтне алгыл.

Үлем килмәс борын кыйл изгелекне,

Әгәр бер кемсәнә дөньяга килсә,

Ни өчен килдекене анда белсә,

Ходаем нә боерды — аны кыйлса,

Дәхи тыйганнардин ул тыелса.

Зарарны кыйлмаса гади халыкка,

Бирелмәсә ул яман холыкка.

Әҗәл килсә, түкәнсә гомере аның,

Якын булса үлемгә хале аның,

Сөенечкә фәрештәләр килерләр,

Сөенечне аңа ул дәм бирерләр:

Сиңа юктыр бу көндин соң яманлык,

Синең эшең һәмишәдер әманлык.

Имин син имде тәмуг михнәтеннән,

Насыйбтыр сиңа җәннәт нигъмәтеннән.

* * *

Әгәр бер кемсәнә дөньяга килсә,

Ни өчен килдегеннән гафил улса,

 Дәхи ул изгелекне кыйлмаса һич,

Яманлык эшләсә ул иртә вә кич,

Качан гомере фәна улса[2], төкәнсә,

Газап фәрештәләре аңа килсә,

Фикер йөртер үзенең үлмәгене,

Караңгы, тар кабергә кермәгене.

Кабердә һәм газапта ятмагыны,

Торубән һәм кабердин дерелмәгене.

Дия бәс дөньяга килмәсәмче,

Чү килдем[3] бары кеше улмасамчы.

Чү кеше булдым, балигъ улмасамчы,[1] Мәкянне - урынны.

[2] Гомере фәна улса — гомере бетсә.

[3] Чү килдем — килгән тәкъдирдә.


Артка | Эчтәлек | Алга

КАЗАН «МӘГАРИФ» НӘШРИЯТЫ, 2004Главная | Новости | Библиотека | Словари | Учебники | Статьи | Тесты

© 2005-2019 Татарская Виртуальная Гимназия
© 2005-2010 Городской Информационно Диагностический Центр

Рейтинг@Mail.ru Kitap.net.ru Tatar.com.ru ^ ^