Вы используете гостевой доступ (Вход)
 
 
Главная  |  Новости  |  Библиотека  |  Словари  |  Учебники  |  Статьи  |  Тесты
 
Татарская Виртуальная Гимназия.:: Әдәбият 9 (cyr_) [123.html]
Әдәбият 9
А.Г. Яхин
LAT | CYR

Артка | Эчтәлек | Алга

Безнең гыйсъяныбызны[1] күрәдер ул,

Һәммә әхвалемезне беләдер ул.

Гөнаһмыз күп булды, тулды дөнья,

Шуның чөн фетнә белән тулды дөнья.

Гөнаһ чөн бирә безгә сәзаны[2],

Гамәлләребезгә лаек җәзаны.

Аны үз фигыльләремездән күрәбез,

Үзебезнең гөнаһдин дип беләбез.

Аның чөн кешегә үпкәмез юк,

Сабырлык гайре һич дәрманымыз юк.

Шуның чөн фетнәләргә мөбталәмез[3],

Шуның чөн залимнәргә мөбталәмез.

Шуның чөн дөньяда безләр фәкыйрьбез,

Шуның чөн залим кулында әсирбез.

Шуның чөн без һәмишә куркынычлык,

Шуның чөн күрмибез һичбер тынычлык.

Шуның чөн золым итә безгә залимнәр,

Шуның чөн җәбер итә безгә хакимнәр.

* * *

Бу өязне кыйлыплар өчкә кыйсмәт[4],

Аны бүлүдә бар әлбәттә хикмәт.

Куеплар аларга үзе бер әмирне,

Җәфа кыйлыр кечене вә һәм кәбирне[5].

Атаплар аның атыны пристав,

Төн-көн кыйла халык аннан тәәссеф[6].

Белә алмаймын аларның исмене һич,

Мәгәр бере Фулкин Әлаксий Федорович,

Золымлыкта барыннан әкмәледер[7],

Җинаятьтә барыннан әгъләмедер[8].

Аны куюдан максат халыкка әмандыр[9]

Вәләкин боларның фигыле ямандыр.

Качан яз көне ирешсә халыкка,

Җыйдырадыр иманадин йомырка.

Дәхи җәй йитсә җыйдыра тәкәләр,

Тәкә булмаса, сарыкларны итәләр.

Аның бу эше имәс елда якьбар[10]

Кыйла, бәлкем, аны тәкрар-тәкрар.

Халыкның атыны угырлап алалар,

Дәхи үзенә һәм кире саталар.

Ярым хакка аны үзе аладыр,

Аны алмаса, һич атсыз каладыр.

Аның хезмәтендә бардыр хадимнәр,

Һәммәсе бер-беридин артык залимнәр.

Өязгә чыгарга боера аларга,

Халык арасында фетнә табарга.[1] Гыйсъяныбызны — җинаять кылуыбызны.

[2] Сәзаны — тиешлесен.

[3] Мөбталәмез — дучар булабыз.

[4] Кыйлдылар кыйсмәт — бүлделәр.

[5] Кәбирне — олыны.

[6] Тәәссеф — хәсрәт.

[7] Әкмәледер — иң зурысы.

[8] Әгъләмедер — иң яхшы белүчеседер.  

[9] Әмандыр — тынычлык урнаштырудыр.

[10] Имәс якъбар — күп кабатланыр.


Артка | Эчтәлек | Алга

КАЗАН «МӘГАРИФ» НӘШРИЯТЫ, 2004Главная | Новости | Библиотека | Словари | Учебники | Статьи | Тесты

© 2005-2019 Татарская Виртуальная Гимназия
© 2005-2010 Городской Информационно Диагностический Центр

Рейтинг@Mail.ru Kitap.net.ru Tatar.com.ru ^ ^