()
 
 
  |    |    |    |    |    |  
 
.:: Әdәbiyat 9 (lat_) - 110.html
Әdәbiyat 9
A.G. Yaxin
LAT | CYR

Artka | Eçtәlek | Alga

Ber kıznı kiyaügә birdelәr. Kiyaü kız katına kilde, kürde: kıznıñ kulı kamırlı, tırnak tөplәre kamır ğına. Kiyave pak'lekne yarata torgan adәm ide. Ber xәylә tabıp, abau, eçem, dәyu ugalana başladı. Kız һәm xaFa bulıp: Soñ, niçek itik, monnan elgәre eçeñ awırtkanı bar ideme, ni daru itә torgan ideñ? dide. Kiyave әytte: Eçem һәr zaman awırta torgan ide, eçem awırtkanda әni kulındağı kamırnı yuıp eçertsә, tөzәlә torgan ide, dide. Kız üzeneñ kulına karadı: Menә kulımda kamır bar ikәn, alay bulsa yuıp bi-rәem, dip, ber tabakka su salıp yudı. Mә, eç, dip, kiyavenә birde. Kiyave әytte: Әni өç katka çaklı yua torgan ide, dide. Kız, yanә kulın ike kat yuıp, kul yugan suın kiyavenә birde. Kiyave sunı kulına aldı da: Allaһka şөker, inde eçem tuktadı, mә bu sunı tügep taşla, dide. Kız ni өçen yudırganın añlıy almadı.

Min kem

Berkөn ber padişaһ berniçә keşese belәn sәergә çıkkan ide. Ber cirdә keşelәrennәn aerılıp yalğız kaldı. Şunda ber kart oçradı. ul kartka әytte: Í babay, sin kaydağı? dide. Kart: Min şul şәһәrdәn, dide. Padişaһ әytte: Bu şәһәrneñ xakimnәre niçek? Kart әytte: Xakimnәrebez bik kirәkmәgәn usal, zalim keşelәr, dide. Padişaһ әytte: Padişaһ xakında ni әytәseñ? dide. Kart әytte: Şәһәrebezdә monıñ kebek kabaxәt zalim padişaһ bulganı yuk ide, zolımı belәn kөyderde şәһәrne, dide. Padişaһ әytte: Mine tanıymsıñ, min kem? dide. Kart әytte: Yuk, tanımıym, sin kem? dide. Padişaһ әytte: Bu şәһәrneñ padişası bulırmın, dide. Kart әytte: Min kem, sin mine tanıymsıñ? Padişaһ әytte: Yuk, tanımıym, barlık keşene kaydan tanıp beterәseñ, dide. Kart әytte: Min Fәlәn uglı Fәlәn mәcnün, kөn saen ike mәrtәbә şulay yulәrlәnep sataşıp yөrimen, dide. Padişaһ kөlde dә kitte.

Yugalgan yaş'lek

Ber yaş' eget ber kart keşene kürde, bөkrәep, akrın ğına bara. Babay, ni cuydıñ? dide. Kart әytte: Әy balam, yaş'legemne cuygan idem, tapmıy baram, dide

Bay һәm xezmәtçe.

Berәüneñ ber yalkau xezmәtçese bar ide. Berkөn bu keşe bu xezmәtçene bazarga cibәrde. Akça birde, bazardan Fәlәn nәrsә alıp kil dip. Malay bazarga kitte, bik ozak torıp kayttı. Bay yanә ikençe yomışka bazarga cibәrde, malay tөnlә kayttı. Bay kıynadı. Xezmәtçese әytte: Sineñ ike tөrle yomışıñ bar ikәn, ber'yulı cibәrü kirәk ide, dip, bay belәn tөn bue kıçkırıştı. Berwakıt bu bay awırıy başladı. Bar, tabibnı alıp kil, dip, şul xezmәtçene tabibka cibәrde. Xezmәtçe kitte, tabibnı alıp kilde. Anıñ belәn yanә ber keşene iyartep kilde. Bay әytte: Nik bu keşene alıp kildeñ? dide. Xezmәtçe әytte: Fәlәn wakıt üzeñ mine kıynadıñ, yomışka barganda, ike yomışnı beterep kil, dideñ. Índe menә siña tabib, allaһ birsen, şiFa tap, ülsәñ, menә siña kaber kazuçı, mine ikençe mәrtәbә yөrtmә, dide.

Soraular һәm biremnәr

1. Axmaklık bәyanında xikәyatendә awtornıñ nәticәse tөşerep kaldırıldı. Nәticәsendә ul xikәyatne ğıybrәt itep ukuçılarına kiñәş birә. Awtor nindi kiñәş birergә mөmkin?

2. Ziһensezlek һәm añğıralık xikәyatendәge egetkә bәya biregez.

3. Min kem xikәyatendә Kayum Nasıyri ukuçıların nәrsәgә өyrәtә?

4. Yugalgan yaş'lek, Bay һәm xezmәtçe xikәyatlәreneñ tөzeleşen tabığız. Alarnı xikmәt diyargә bulamı?

5. Bu xikәyatlәrneñ urtak sıyFatın tabıp bulamı?


Artka | Eçtәlek | Alga

KAZAN «MӘGARÍF» NӘŞRÍYaTI, 2004| | | | | |

2005-2019
2005-2010

@Mail.ru Kitap.net.ru Tatar.com.ru ^ ^